Wilsens & Cleeren, Geassocieerde Notarissen te Wellen

 

Wilsens & Cleeren

Geassocieerde Notarissen te Wellen

In de context van "vruchtgebruik" vindt u op notaris.be nog volgende 52 artikels artikels.

Vorige 1 2 3 Volgende

1 Erfrecht samenwonenden en gehuwden

2 Erfrecht langstlevende echtgenoot

3 Schenken van roerende goederen - deel 1: hoe pak je dat best aan?

4 Schenken van roerende goederen - deel 2: hoe pak je dat best aan?

5 Verkoop op lijfrente, een manier om je pensioen wat aan te vullen?

6 Erven samenwoners automatisch van elkaar?

7 Verkoop ouderlijk huis door de langstlevende echtgenoot

8 Inventaris bij een erfenis: hoe werkt het?

9 Hoe kunnen echtgenoten elkaar beschermen bij een overlijden?

10 Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik
Er wordt in de praktijk zeer vaak geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik. De begiftigde ontvangt...

11 De ouderlijke reserve uitgeschakeld
Stel: een wettelijke samenwonende heeft geen kinderen. Hij sterft en zijn ouders leven nog. Dan erven...

12 Berekening waarde vruchtgebruik
De fiscus bedacht een bijzondere methode om de waarde van het vruchtgebruik te berekenen. Het vruchtgebruik...

13 Vruchtgebruik
Vruchtgebruik is het zakelijk recht om van een zaak, waarvan een ander het eigendom heeft, het tijdelijk...

14 Einde van het vruchtgebruik
Het vruchtgebruik is een tijdelijk recht. Er zijn verschillende manieren waarop het vruchtgebruik beëindigd...

15 VRUCHTGEBRUIK, HOE WERKT HET?
Wat bedoelen we met “vruchtgebruik”? Hoe werkt het? Welke rechten en plicht zijn eraan verbonden?...

16 Vruchtgebruik op de gezinswoning
Stel: een dame hertrouwt zonder contract. Kan ze in de gezinswoning blijven wonen als haar man overlijdt?...

17 Erfrecht samenwonenden en gehuwden
Wat zijn de verschillen tussen samenwonenden en gehuwden op het ogenblik dat één van de...

18 Kan u uw echtgeno(o)t(e) uitsluiten uit uw nalatenschap?
Hoe zit het erfrecht van de langstlevende echtgenoot in mekaar? Kan u hiervan afwijken? U krijgt het...

19 Erfrechten samenwonenden vs gehuwden bij overlijden van één van de partners
Wat zijn de verschillen tussen samenwonen en gehuwd zijn? Erven samenwoners automatisch van elkaar? En...

20 Hoe de langstlevende partner beschermen wat de gezinswoning betreft?
Stel: je woont samen met iemand die alleen eigenaar is van de woning. Jullie zijn niet gehuwd en wonen...

21 Verkoop ouderlijke woning: kan de ouder afstand doen van zijn deel van de prijs?
Stel: twee zussen staan op het punt om, samen met hun moeder, de ouderlijke woning te verkopen. De moeder...

22 Volmacht op rekeningen en erfrecht bij een gehuwd koppel
Heeft het koppel een huwelijkscontract? Wat als één van beiden overlijdt? Wat met de bankrekeningen? U...

23 Inbreng van de gezinswoning in de huwgemeenschap
Stel: een man heeft 15 jaar geleden zelf een woning gekocht, maar hij woont er nu al een hele tijd met...

24 Erfrecht langstlevende echtgenoot
Heeft de langstlevende echtgenoot, net als de kinderen, recht op een voorbehouden deel van de erfenis?...

25 Vruchtgebruik: welk rechten en plichten?
Mag u als vruchtgebruiker goederen beheren? Wat met de opbrengsten? En wat met eventuele herstellingswerken? U...

Vorige 1 2 3 Volgende
 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@notaris.be .